Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Hirdetmény

A 2016. évi határszemle ellenőrzésekről szóló hirdetményt ide kattintva tekintheti meg.

Partnerségi egyeztetés

SZENTGÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
8-AS FŐÚT KAPACITÁSBŐVÍTÉS MIATTI MÓDOSÍTÁSA
 
 
 
Szentgál község területén az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
-          Településszerkezeti Terv (Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (VI. 28.) határozata Szentgál község Településszerkezeti tervéről)
-          Helyi Építési Szabályzat (Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Szentgál község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.
 
 
A 8 sz. főút fejlesztése miatt a hatályos településrendezési eszközök módosítása szükséges.
 
 
A módosítás az UNITEF-UVATERV KONZORCIUM által készített, 52319 tervszámú, „8 sz. főút Herend - Jánosháza közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítése és a meglévő út 115 kN teherbírású burkolat megerősítése" megnevezésű engedélyezési terv alapján történik.
 
Mivel a 8. számú főút, Veszprém (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése a 345/2012. (XII.6.) Kormány rendelet 1 sz. melléklet 1.33 pontjában szerepel, mint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt, ezért a rendezési tervek módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás szerint történik, a rendelet 45. § (2) bekezdése alapján a rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával.
 
A fenti dokumentáció alapján a 8. sz. főút szabályozási vonala megváltozik. Az új szabályozási vonalak a mellékelt tervlapon településszerkezeti és szabályozási tervlapon piros színűek. A módosítás a belterületet és a herendi csomópontot nem érinti.
Az úttal kapcsolatos építési tevékenységeket a mellékelt helyszínrajz közérthető formában tartalmazza.
 
A részletes leírás az útépítési terv mellékelt műszaki leírásában található.
 
A módosítás csak az útépítési tervvel érintett területre vonatkozik.
 
 
Hirdetmény mellékletei:
 
-          8-as bővítésének terve
-          Szerkezeti Terv
-          Engedélyezési Terv
 
 
Szentgál, 2015. október 29.
 
Istvánfalvi Sándor
polgármester

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentgál HU21-31467 pályázati
azonosító számú eljáráshoz

amelynek célja családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása