Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Partnerségi egyeztetés

SZENTGÁL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
8-AS FŐÚT KAPACITÁSBŐVÍTÉS MIATTI MÓDOSÍTÁSA
 
 
 
Szentgál község területén az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
-          Településszerkezeti Terv (Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (VI. 28.) határozata Szentgál község Településszerkezeti tervéről)
-          Helyi Építési Szabályzat (Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Szentgál község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.
 
 
A 8 sz. főút fejlesztése miatt a hatályos településrendezési eszközök módosítása szükséges.
 
 
A módosítás az UNITEF-UVATERV KONZORCIUM által készített, 52319 tervszámú, „8 sz. főút Herend - Jánosháza közötti szakasz 2x2 forgalmi sávra történő bővítése és a meglévő út 115 kN teherbírású burkolat megerősítése" megnevezésű engedélyezési terv alapján történik.
 
Mivel a 8. számú főút, Veszprém (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése a 345/2012. (XII.6.) Kormány rendelet 1 sz. melléklet 1.33 pontjában szerepel, mint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt, ezért a rendezési tervek módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás szerint történik, a rendelet 45. § (2) bekezdése alapján a rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával.
 
A fenti dokumentáció alapján a 8. sz. főút szabályozási vonala megváltozik. Az új szabályozási vonalak a mellékelt tervlapon településszerkezeti és szabályozási tervlapon piros színűek. A módosítás a belterületet és a herendi csomópontot nem érinti.
Az úttal kapcsolatos építési tevékenységeket a mellékelt helyszínrajz közérthető formában tartalmazza.
 
A részletes leírás az útépítési terv mellékelt műszaki leírásában található.
 
A módosítás csak az útépítési tervvel érintett területre vonatkozik.
 
 
Hirdetmény mellékletei:
 
-          8-as bővítésének terve
-          Szerkezeti Terv
-          Engedélyezési Terv
 
 
Szentgál, 2015. október 29.
 
Istvánfalvi Sándor
polgármester

Hivatásos gondnoki képzés

A hivatásos gondnoki képzés részleteiről ide kattintva tájékozódhat, illetve a jelentkezési lapot innen töltheti le.

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási rendje

Az egyenlő Bánásmód Hatóság májusi ügyfélfogadási rendje ITT olvasható.

HASZONBÉRLETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szentgál HU21-31467 pályázati
azonosító számú eljáráshoz

amelynek célja családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása
 

Avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének rendelete

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről ide kattintva érhető el.