Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Szentgál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2016. december 8-án (csütörtökön)
du. 17.00 órai
kezdettel tartja, melyre meghívom.
 
Az ülés helye: Művelődési Ház (Szentgál, Fő u. 205.)
 
NAPIREND:
 
1. Közmeghallgatás
   - Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak eseményeiről, a képviselő-testület munkájáról
   - Közérdekű kérdések, javaslatok felvetése lakosság részéről

2. A település környezetvédelmi helyzetének áttekintése

3. Költségvetési előirányzat módosítása

4. Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének elfogadása

5. 2017. évi költségvetés előkészítése

6. ASP pályázat keretében beszerzendő számítástechnikai eszközökre beérkezett árajánlatok elbírálása

7. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatása keretében művelődési ház felújítására közbeszerzési szakértő kiválasztása

8. a) A helyi adókról szóló rendeletek áttekintése
    b) Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról

9. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéreinek módosítására javaslat megvitatása

10. Szentgáli Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez kapcsolódó 2017. évi kiemelt célok meghatározása

11. Köztisztviselők illetményének változtatása

12. Képviselő-testület és bizottság 2017. évi munkaterve

13. 2017. évi belső ellenőrzési terv megvitatása, jóváhagyása

14. Belső ellenőrzésre árajánlatok

15. Házi segítségnyújtás létszámigénye

16. Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola kérelme

17. "Szentgáli Kurázsi" Alapítvány kérelme

18. Tájékoztató bölcsődei ellátásról

19. Veszprém a Kereszténységért Alapítvány kérelme

20. Polgármester szabadságának igénybevételéről tájékoztató

Zárt ülésen tárgyalandó:

21. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel

22. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása