Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Szentgál Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2016. október 27-én (csütörtökön)
du. 16.00 óra
i kezdettel tartja, melyre meghívom.
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Szentgál, Fő u. 11.)
 
NAPIREND:
 
1. Hulladékgazdálkodásról szóló 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Intézményi térítési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

3. Egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet-tervezet elfogadása

4. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről - a háziorvos és a fogorvos beszámolója alapján

5. Tájékoztató az anya- és csecsemővédelem helyzetéről - a védőnők beszámolója alapján

6. Szociális feladatok ellátásáról beszámolók (VKTT ESZI, NAPÁVA beszámolói)

7. Lőrincze Lajos Általános Iskola működéséről beszámoló

8. Fenyves Óvoda működéséről beszámoló

9. Burgonyakoptató vásárlására kérelem

10. Élelmezési program vásárlására kérelem

11. Szentgáli Kurázsi Alapítvány kérelme

12. HÉSZ módosításának környezeti vizsgálatára és értékelésére megbízás

13. Védőnői szolgálat fenntartására kötött megállapodás módosítása

14. Tanyaelnevezés jóváhagyása

15. Vegyes ügyek - napközi felújítása