Üdvözöljük Szentgál község honlapján!

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtõl Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk...

Szentgál története

Meghívó Képviselő-testületi ülésre

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt ülését 2017. június 26-
án (hétfőn) 17.00 órai
kezdettel tartja, melyre meghívom.

Az ülés helye: Szentgáli Polgármesteri Hivatal (Szentgál, Fő u. 11.)

NAPIREND:

1.      a) Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési előirányzatainak
módosítása

b) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

2.      Pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

3.      Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

4.      Szociális feladatok ellátása - NAPÁVA, VKTT ESZI beszámolói alapján
Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

5.      Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

6.      VKTT Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

7.      Vegyes ügyek

Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester

Zárt ülésen tárgyalandó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján:

8.      Önkormányzati kitüntetések

Előterjesztő: Istvánfalvi Sándor polgármester